Tervetuloa Nuorisopsykiatrinen asumiskoti PUROON!

Lastensuojelun erityisyksikköjen tuottama ympärivuorokautinen laitoshoito- ja avopalveluita tuottava yritys.

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro tuottaa palveluita kunnille tarjoamalla lyhyt- ja pitkäkestoista sijaishuoltoa 8-18-vuotiaille nuorille, joita ei voida hoitaa tukipalveluin tai perhehoidossa esim. nuoren psyykkisen oireilun tai muun erityistarpeen vuoksi tai ei tarvitse keskussairaalan tai yliopistosairaalan tasoista hoitoa.

Puro tarjoaa myös jälkihuoltoa alle 21-vuotiaille nuorille sekä tukea nuorille/perheille avohuollon tukipalveluin.